Turvallisempi tila

Turvallisempi tila

Selmu ry noudattaa tapahtumissaan yhdenvertaisuuden ja turvallisemman tilan periaatteita.

* Kunnioita jokaisen omaa tilaa ja koskemattomuutta
* Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissa ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta.

Mikäli koet tai huomaat toiminnassa tai tapahtumissa häiritsevää käytöstä, olethan viipymättä yhteydessä järjestyksenvalvojaan.

Voit myös olla yhteydessä jälkikäteen oheisen lomakkeen kautta tai s-postitse os. netta@selmu.fi / jaakko.rinne@selmu.fi

Kaikki yhteydenotot ja annetut palautteet käydään läpi ja niiden pohjalta ryhdytään tarvittaessa toimiin. Lomakkeessa luovutettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Lomake on mahdollista täyttää täysin anonyymisti.

Selmu ry sitoutuu muuttamaan toimintaansa mikäli siinä havaitaan puutteita tai epäkohtia.