Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Selmu ry:ssa käsitellään henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan Selmu ry:n tarjoamiin tapahtumapalveluihin.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterin pitäjänä toimii Selmu ry (0910332-1), Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki.

Tietosuojavastaava Annukka Heinämäki
Yhteystiedot info@selmu.fi, 040 581 0666

2. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
- palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
- lippujen toimittamiseen
- markkinointitarkoitukseen

3. KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään:
- liityttäessä Selmu ry:n jäseneksi
- ostaessa pääsylippuja Tiketti Oy:n verkkokaupasta
- tilatessa uutiskirjeen Rytmikorjaamon verkkosivun kautta

Tällaisia tietoja ovat:
- nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Muualta kuin rekisteröidyltä kerätyt henkilötiedot

Keräämme tietoja palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista. Tällaisia tietoja ovat:
- IP-osoite, evästeet

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Palveluidemme yhteydessä voidaan käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä. Tällaisia on esimerkiksi Google Analytics.

Voimme myös saada henkilötietoja yhteistyökumppaneiltamme liittyen palveluiden tarjoamiseen tällaisten tahojen palveluihin liittyen.

Selmu ry:n asiakastietojen käsittelijänä toimii Selmu ry:n lisäksi Tiketti Oy (https://www.tiketti.fi/info/tietosuojaseloste).

4. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tietojen säilyttämisaika ja kriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus

Henkilötietoryhmä Säilyttämiskriteerit

Asiakastiedot asiakassuhde, säilytysaika 3 v.

Henkilöstötiedot 3 v. tai kirjanpitolain mukaiset säilytysajat

5. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia

- palvelun toteuttajat
- markkinointi
- yhteistyökumppanit

6. EVÄSTEET JA MUUT SAMANKALTAISET TEKNIIKAT

Keräämme tietoja palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista evästeiden ja muiden samankaltaisten tekniikoiden avulla.

7. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja.

Manuaaliset tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Selmu ry
Vaasantie 11
60100 SEINÄJOKI

11. TIETOJEN KORJAAMISOIKEUS

Sinulla on aina oikeus pyytää rekisterissä olevan, sinua koskevan virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja se tulee osoittaa seuraavaan osoitteeseen:

info@selmu.fi tai osoitteella Selmu ry, Vaasantie 11, 60100 SEINÄJOKI

12. KIELTO-OIKEUS

Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä meihin. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja se tulee osoittaa seuraavaan osoitteeseen:

info@selmu.fi tai osoitteella Selmu ry, Vaasantie 11, 60100 SEINÄJOKI

13. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.