Arvot

Selmun arvot

1. OLEMME KULTTUURIN RUNSAUDENSARVI

Palvelemme elävän musiikin ystäviä. Vaalimme kulttuurin monimuotoisuutta ja taiteellista intohimoa.Tuotamme monipuolisia ja genrerajoja ylittäviä elävän musiikin tapahtumia unohtamatta muita taidemuotoja ja kulttuurielämyksiä.

2. OLEMME MAHDOLLISTAJA JA YHDISTÄJÄ

Teemme ja tuemme ruohonjuuritason toimintaa. Mahdollistamme uusien tekijöiden ja toimijoiden kehittymisen jakamalla osaamistamme ja tekemällä yhteistyötä. Olemme suoraselkäinen ja luotettava yhteistyökumppani.

3. TEEMME KONKREETTISIA TEKOJA YHDENVERTAISUUDEN JA TASA-ARVON HYVÄKSI

Meille jokainen on tervetullut sellaisena kuin on ja meillä on tilaa monenlaisille tekijöille. Olemme sitoutuneet turvallisemman tilan periaatteisiin ja panostamme toimintamme saavutettavuuteen. Pidämme ääntä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta myös verkostoissamme.

4. OLEMME VAHVA YHTEISÖ

Kunnioitamme yhteisömme jokaista jäsentä ja annamme kaikille mahdollisuuden osallistua yhteiseen toimintaan. Kehitämme työyhteisömme toimintatapoja ja pidämme huolta riittävistä voimavaroista ja osaamisesta. Kunnioitamme toisiamme ja tekemisen intohimoa.

5. KANNAMME VASTUUMME

Kiinnitämme enemmän huomiota toimintamme vastuullisuuteen ja eettisyyteen. Arvioimme toimintamme ympäristövaikutukset ja sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmat. Uskallamme myöntää virheemme, otamme niistä opiksi ja kehitämme toimintaamme.

6. OLEMME ROHKEITA

Kokeilemme rohkeasti uutta ja toimimme ennakkoluulottomasti. Arvostamme pieniä ja suuria ideoita. Kohtaamme uudet ajatukset kunnioituksella ja arvostavasti. Toimimme avoimesti ja välittävästi. Annamme arvojemme näkyä ja uskallamme ottaa kantaa.